Pomocnik jest osobą, która nie startuje, ale bierze czynny udział w przygotowaniu zawodników drużyny. Żaden zawodnik bez jego pomocy nie może efektywnie trenować i startować. Wspiera członków drużyny i opiekuje się psiakami, które zostają w domu, gdy pozostali członkowie ekipy wyjeżdżają na zawody.